Pablo Picasso
jeugdwerk - blauwe periode - roze periode - kubisme - classicisme - Guernica - grafiek - keramiek - beelden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Pablo Picasso
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
"Het is niet voldoende het werk van een kunstenaar te kennen, het is ook noodzakelijk te weten wanneer hij het heeft gemaakt, waarom, hoe, onder welke omstandigheden....."
"Eens zal er zeker een wetenschap zijn - zij zou misschien de 'wetenschap van de mens' kunnen heten - die zal trachten meer van de mens in het algemeen te weten te komen door studie van de kreatieve mens. Ik denk vaak aan zo'n wetenschap, en ik wil het nageslacht een zo kompleet mogelijke documentatie nalaten. Daarom dateer ik alles wat ik maak ...." (1)
 
 
 
Picasso deed deze uitspraak op maandag 6 december 1943 in een gesprek met de fotograaf Brassaï. Picasso maakte daarmee duidelijk waarom hij altijd zijn werken dateerde met het jaar én de datum erbij. Zo is exakt te zien wanneer schilderijen zijn ontstaan, en in welke volgorde.
 
 
 
     
tekening I                                    tekening II                                     tekening III
 
                         
 
 
Bovenstaande afbeeldingen van tekeningen, schilderij en atelier laten zien hoe Picasso te werk ging. Op 21 april 1954 maakte hij een drietal tekeningen van Sylvette David, die hij had leren kennen in Vallauris in 1954. De eerste drie tekeningen zijn op één dag gemaakt en voorzien van een nummering I, II en III. Daarop volgen in totaal 40 tekeningen en schilderijen.
 
 
Het onderzoek
 
 
Bovenstaande uitspraak van Picasso over het bestuderen van de kreatieve mens heeft een vorm gekregen in mijn onderzoek.
 
Ik beschrijf eerst de aanleiding tot dit onderzoek.
Vervolgens stel ik een aantal onderzoeksvragen.
En gaan ik ertoe over om het werk van Picasso stap voor stap te bestuderen. De uitkomsten daarvan worden in de verschillende rubrieken, rechts vermeld, beschreven. 
Ik geef een mogelijke verklaringsgrond voor de uitkomsten van dit onderzoek.
 
 
Aanleiding
 
De aanleiding was de praktijk in het kunstonderwijs. Het was mij een keer opgevallen dat twee verschillende leerlingen, 'n jongen en 'n meisje van 14 en 18 jaar, overeenkomstige werkwijzen hadden.
Beide leerlingen tekenden heel exakt naar de waarneming. Waarbij de tekeningen scherp van contour waren, in een sterk  licht-donker uitgewerkt, en klein van opzet. Er werd langzaam en geconcentreerd gewerkt, waar andere leerlingen in dezelfde groep er zich snel vanaf maakten.
 
Bekend als ik was met astrologische en kosmobiologische elementen, bleek naderhand dat deze twee leerlingen éénzelfde planeetaspekt hadden, namelijk een Venus conjunct Saturnus.
Bij nader onderzoek bleek vervolgens dat er meerdere leerlingen waren aan te wijzen die datzelfde planeetaspekt hadden en ook overeenkomstig tekenwerk lieten zien.
Ook bleek daarbij dat het planeetaspekt 'Venus conjunct Saturnus' van betekenis was als het voorkwam in de geboortehoroskoop en progressies én als het voorkwam in de prenatale ontwikkeling van de leerling.
Deze ervaringen vonden plaats in de periode 1981-1982. De leerlingen waren tussen de 12 en 18 jaar.  
Het betrof de conjuncties tussen Venus en Saturnus in de jaren 1963, 1965, 1967, 1970.
 
 
Onderzoek
 
Bovenstaande ervaringen hebben de volgende onderzoeksvragen opgeleverd:
 
Is er een verband tussen 'vormkrachten' in de prenatale ontwikkeling van een mens en het daaropvolgende leven?
 
Hebben deze 'vormkrachten' relatie met de planeetaspekten tijdens deze prenatale ontwikkeling?
 
Is er een verschil tussen planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling en de planeetaspekten in de klassieke geboortehoroskoop?
 
 
In de zomer van 1982 hebben ik een onderzoek gestart naar het werk van professionele kunstenaars. Wat bij leerlingen was vastgesteld werd bij deze kunstenaars vele malen duidelijker.
Eén van de eerste kunstenaars, die we onderzocht hebben, was Pablo Picasso.
Voor deze manier van onderzoek was het werk van Picasso, vanwege zijn datering, uitermate geschikt om de creatieve processen te koppelen aan makrokosmische elementen als de planeetconjuncties tijdens de prenatale ontwikkeling. De doorlopende stijlontwikkeling in het werk van Picasso wordt daarmee duidelijk, beginnend met de Blauwe Periode.
 
 
             
 
 
Het werk van Picasso heeft mij verder op het spoor gezet van deze makrokosmische verbanden. Het verbaasde mij toen, in 1982, en nu nog steeds, hoe exakt die verbanden zijn.
Sinds het begin van dit onderzoek heb ik honderden kunstenaars bestudeerd.
Deze website gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar het werk van Picasso.
Het gehele onderzoek is te vinden op 'astroarts.punt.nl' , een groot aantal kunstenaars wordt daarop uitgewerkt, als Mondriaan, Kandinsky, Vincent van Gogh, en vele schilders, beeldhouwers en architecten.

 
 
Verklaringsgrond
 
Leonardo da Vinci
 
Het was Leonardo da Vinci opgevallen dat er schilders waren die in hun werk te kleine koppen schilderden, omdat ze zelf te kleine koppen hadden.
 
In zijn "Trattato della pittura" zegt Leonardo da Vinci daarover dat "de ziel van een mens eens zijn lichaam heeft opgebouwd, en als deze mens dan zelf scheppend bezig gaat, je in het werk van deze kunstenaar overeenkomsten ziet met het uiterlijk van de kunstenaar zelf."Wat Leonardo da Vinci in zijn uitspraak 'ziel' noemde, benoem ik als de 'vormkrachten' (= planeten) in het zgn. 'vormkrachtenlichaam' (= etherlichaam, werkzaam tijdens de prenatale ontwikkeling van een mens), dat naar buiten treedt als deze mens zelf scheppend bezig gaat. In het werk van beeldende kunstenaars zijn deze 'vormkrachten' te zien in het vorm- en kleurgebruik, in de stijl van tekenen, schilderen en beeldhouwen.
 
Er zijn nog meer verklaringen te geven. Zo heb ik een interessante verklaringsgrond gevonden in de studie van Jung, in zijn opstellen over Paracelsus.
 
.... wordt nog verder aangevuld .....
.... literatuurlijst wordt op dit moment uitgeschreven ......
 
In het onderzoek is duidelijk gebleken dat er een samenhang bestaat tussen de prenatale ontwikkeling van een mens en zijn daaropvolgende levensloop.
 
 
Publikatie van de onderzoekgegevens
 
Het was in februari 2010 dat ik rondliep op een overzichtstentoonstelling van de schilderijen van Edgar Fernhout in het Arnhems Gemeentemuseum. In de opstelling op deze expositie zag ik overduidelijk de plotselinge overgang van een realistische weergave naar een volledig abstrakte manier van schilderen. Deze verandering vond plaats rond het jaar 1958.
Bekend als ik inmiddels was met de kosmobiologische elementen in allerlei uitingen van kunst, wist ik op dat moment dat het hier weer ging om aspekten met Saturnus.
Eenmaal thuis, haalde ik de planetentabellen erbij en wat schetst mijn verbazing, voor het jaar 1958 had Edgar Fernhout in zijn prenatale ontwikkeling een Zon conjunct Saturnus.
Dit voorval deed mij besluiten om het onderzoeksmateriaal te gaan publiceren.
 
Inmiddels staat het gehele onderzoek op 'astroarts.punt.nl' , enkele onderdelen worden op dit moment nog uitgewerkt.
Een tweede publikatie betreft mensen van allerlei beroepen, politici, wetenschappers, schrijvers, musici, en vele anderen, te vinden op 'astropeople.punt.nl' . Deze gegevens zijn nog het minst uitgewerkt, maar het raamwerk staat er, het moet allen nog verder worden ingevuld.
Daarnaast worden op dit moment Picasso en Mondriaan uitegewerkt.
 
 
 
Picasso
 
Picasso geeft zo'n duidelijk beeld van deze manier van kijken naar kunst, dat we het op een geheel eigen site zijn gaan uitwerken en vormgeven. De eerste 6 'hoofdstukken' zijn gereed, de rest volgt op termijn. 
 
Picasso gaan we beschrijven in
 
   - korte biografische schetsen, met de stijlontwikkeling als leiddraad
   - geïllustreerd met voorbeelden van zijn kunst
   - toegelicht met de makrokosmische elementen
   - en een vergelijking tussen de prenatale ontwikkeling en de geboorteaspekten
 
 
Picasso en Brassaï
 
Het is Picasso zelf die een interessante uitspraak heeft gedaan over zijn eigen werk met betrekking tot de onderliggende betekenis van zijn werk.
 
De fotograaf Brassaï was op maandag 6 december 1943 weer eens in het atelier van Picasso om foto's te nemen. Brassaï zag naast een schilderezel een oude fauteuil die bijna bezweek onder een berg paperassen met daar bovenop een portret, een van de vele studies voor de Man met het Lam. Onder de stoel stonden Picasso's pantoffels. De Kop, de fauteuil en de pantoffels vormden een soort persoon die de stapels boeken en tijdschriften in zijn armen hield. Brassaï verplaatste de pantoffels, die nauwelijks zichtbaar waren, een beetje en maakte een foto.
 
 
                
 
 
Op dat moment kwam Picasso binnen en wierp een blik op wat Brassaï deed, en zei het volgende:
 
"Dat zal een grappige foto worden, maar geen 'document'.... En weet u waarom niet? Omdat u mijn pantoffels verschoven heeft .... Ik zet ze nooit zo neer ..... Dat is uw rangschikking en niet de mijne. Maar de manier waarop een kunstenaar de voorwerpen om zich heen rangschikt, is even veelzeggend als zijn werk. Ik vind uw foto's juist zo mooi omdat ze waarheidsgetrouw zijn ..... Die welke u gemaakt heeft in de rue La Boétie waren een bloedproef, aan de hand waarvan je een analyse kunt maken en de diagnose kunt stellen van wat ik op dat moment was ... Waarom denkt u dat ik alles wat ik maak van een datum voorzie? Omdat het niet genoeg is om de werken van een kunstenaar te kennen. Je moet ook weten wanneer hij ze gemaakt heeft, en waarom, hoe, in welke situatie. Waarschijnlijk komt er nog wel eens een wetenschap, die misschien 'wetenschap van de mens' zal heten, en die zich ten doel zal stellen om door middel van de scheppende mens dieper tot de mens door te dringen .....
Ik denk vaak aan zo'n wetenschap en wil dan ook aan het nageslacht een zo compleet mogelijke documentatie nalaten  .... Daarom zet ik op alles wat ik maak een datum .... " (1)
 
 
 
Astrologische en kosmo-biologische elementen
 
Picasso is het best te beoordelen naar de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling. Zijn doorlopende stijlontwikkeling wordt daarmee duidelijk.
Toch kan een geboortehoroskoop van Picasso niet ontbreken.
Het wordt gemaakt aan de hand van een exakte geboortetijd en de geboorteplaats. Nu is er een horoskoop van Picasso in omloop waarvan de geboortetijd onjuist is, en waardoor de horoskoop ook onjuist is berekend.
 
Pierre Daix, vriend en biograaf van Picasso, heeft van Picasso zelf vernomen dat hij geboren is om half tien 's avonds in Málaga. We kunnen dat lezen in de biografie, geschreven door Pierre Daix, uitgegeven in 1964 bij Editions Aimery Somogy, in Parijs, en vertaald in het Nederlands en uitgegeven door Uitgeverij W. Gaade, in Den Haag in hetzelfde jaar. Het staat te lezen op bladzijde 11.
Op basis van deze tijd heb ik een horoskoop kunnen maken die duidelijk laat zien waar accenten liggen in de huizenopbouw ervan en de planeten in de huizen. Ik zal deze horoskoop uitgebreid toelichten in een apart hoofdstuk.
 
De belangrijkste elementen in deze horoskoop zijn:
 
 - een Mars op de Ascendant
 - de Ascendant in Kreeft
 - de Zon in het vijfde huis
 - de Zon in Schorpioen
 - Uranus op de cusp van het vierde huis
 - Venus in het vierde huis
 - en vier planeten in het elfde huis
 
 
 
 
 

De ontwikkeling van het werk van Picasso zien we hierboven in een overzicht van zijn schilderijen, vanaf zijn jeugdwerk naar zijn eerste verblijf in Parijs, waarin hij duidelijk beïnvloed lijkt door het werk van Toulouse-Lautrec; we zien het ontstaan van de Blauwe Periode die overgaat in de Roze Periode, gevolgd door het ontstaan van Les Demoiselles d'Avignon, dat weer overgaat in het analytisch kubisme en het synthetisch kubisme, etc.
Alle stijlperiodes zullen afzonderlijk worden beschreven, daarvoor zijn de 'links' hierboven, hieronder en rechts te gebruiken.
 
 
Prenatale ontwikkeling
 
In het onderzoek is komen vast te staan dat de 'vormkrachten' tijdens de prenatale ontwikkeling van een mens van betekenis zijn voor de daaropvolgende levensloop.
Ik heb deze 'vormkrachten' in verband kunnen brengen met de planeetaspekten tijdens die periode van de zwangerschap.
Het onderstaande overzicht laat de planeetaspekten zien tijdens de prenatale ontwikkeling van Picasso.
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 "Maan"maanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop. Eén "Maan"maand (een maanomloop = 27.5 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop.
De overeenkomstige jaren staan aangegeven.
 
We zien groot aantal planeetaspekten voorkomen in de prenatale ontwikkeling van Picasso.
 
30 maart/1 april 1881 met Maan/Jupiter/Saturnus/Neptunus = 1897/1898 = periode in Horta de Ebro
18 april tot 22 april 1881 met Zon conjunct Saturnus = 1902/1903 = ontstaan van de Blauwe periode
22 april 1881 met Zon conjunct Jupiter = 1904/1905 = ontstaan van de Roze periode
03 mei 1881 met Zon conjunct Neptunus = 1906/1907 = het ontstaan van Les Demoiselles d'Avignon
13 mei 1881 met Venus conjunct Jupiter = 1909 = sculpturale stijl, begin van het geometrisch kubisme
19 mei 1881 met Venus conjunct Saturnus = 1909 = het analytisch kubisme
05 juni 1881 met Venus conjunct Saturnus = 1914 = het synthetisch kubisme
20 juni 1881 met Venus conjunct Jupiter = 1920 = opnieuw een sculpturale stijl, een vorm van classicisme
06 juli 1881 met Mars conjunct Saturnus = 1923 = accent op de tekening
22 juli 1881 met Mars conjunct Jupiter = 1927 = beeldhouwen
02 augustus 1881 met Mars conjunct Pluto = de 'monsterperiode'
03 september 1881 met Mercurius/Zon conjunct Uranus = 1937 = het ontstaan van de Guernica

Hieronder een volledig overzicht van deze planeetaspekten.
 
 
 
 
 
 
 
Progressies van planeten, volgend op 25 oktober 1881
 
In de progressies zien we elke 27 jaar, dat de progressieve Maan conjuncties maakt met de planeten Saturnus, Neptunus, Jupiter en Pluto in het teken Stier. Deze conjuncties vinden plaats in 1893, in 1920, in 1947 en in 1974. Het zijn ook die planeten, Saturnus, Neptunus, Jupiter en Pluto, die in de prenatale ontwikkeling van grote betekenis zijn geweest.
 
In het jaar 1893 zien we het jeugdwerk van Picasso, dat zijn talent al reeds liet zien. Hij is dan 12 jaar oud.
In het jaar 1920 trok Picasso alle registers open, hij schilderde en tekende met gemak, van kubistisch tot realistisch tot classicistisch.
In het jaar 1947 brak Picasso opnieuw los, nu op het gebied van de keramiek. Het keramische werk is ruimtelijk, plat, decoratief tot illusionistisch, fantastisch, en realistisch.
In het jaar 1973 overleed Picasso.
 
 
 
 
 
Zonsverduisteringen
 
In het onderzoek ben ik Zonsverduisteringen tegengekomen die samenvielen met belangrijke momenten in het leven van de desbetreffende persoon.
In het voorbeeld van Picasso zien we deze Zonsverduisteringen in zijn prenatale ontwikkeling op 27 mei 1881, samenhangend met het jaar 1912, en in zijn progressies op 21 november 1881, samenhangend met het jaar 1908. Beide jaren, 1908 en 1912, zijn heel belangrijk gebleken voor de ontwikkeling van het werk van Picasso. In die periode ging hij over tot een geheel nieuwe manier van vormgeving, het Kubisme.
 
 
 
Planeten in Stier
 
In het onderzoek is het teken Stier betekenisvol gebleken voor het gebied van de beeldende kunsten. Het is ons opgevallen, dat als er planeten in Stier lopen, de kwaliteiten van deze planeten zichtbaar worden in de beeldende kunst van dat moment. Ik heb daarvan vele voorbeelden.
 
In de periode van het Impressionisme, 1874 tot 1885 liep de planeet Neptunus door het teken Stier.
In de periode dat de Abstraktie in de kunst ontstond, rond 1911-1912-1913-1914, liep de planeet Saturnus door het teken Stier.
In de jaren rond 1940 tot 1945, bij ontstaan van het Abstrakt-Expressionisme, liepen de planeten Saturnus en Uranus conjunct in het teken Stier.
 
Bij Picasso staan gedurende zijn hele leven 4 planeten in Stier, Saturnus, Neptunus, Jupiter en Pluto. In de prenatale ontwikkeling én in de progressies worden deze 4 planeten doorlopend geaspekteerd.
 
Ik begin deze studie met het bespreken van de beginjaren van Pablo Picasso in zijn geboorteplaats Málaga, en in de plaatsen La Coruna en Barcelona.
 
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl