Pablo Picasso
jeugdwerk - blauwe periode - roze periode - kubisme - classicisme - Guernica - grafiek - keramiek - beelden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Picasso, 25 oktober 1881 Málaga
 
Picasso wordt geboren op 25 oktober 1881 in Málaga, om half tien in de avond.
Picasso's vader, José Ruiz Blasco, is tekenleraar aan de plaatselijke kunstnijverheidsschool 'San Telmo' en conservator aan het stedelijk museum. Zijn moeder is Maria Picasso y Lopez.
 
 
        
            moeder van Picasso                              vader van Picasso  
                      beide schilderijen zijn gemaakt in 1896, als Picasso 15 jaar is     
 
Picasso ging als 5-jarige in Málaga op school. Tekeningen uit de eerste tijd zijn er niet. In een gesprek met zijn vriend Roland Penrose, de Engelse kunsthistoricus, herinnert Picasso zich dat hij op school spiralen tekende. Dat is veelzeggend, want daarmee wordt duidelijk dat het kunstonderwijs aan die basisschool in Málaga werd gegeven volgens de door Pestalozzi ontworpen tekenenmethode. Men ging uit van het puur lineaire tekenen en bracht de kinderen het denken en vormgeven volgens geometrische principes bij. Vervolgens werd hun geleerd geschematiseerde, geabstraheerde natuurvormen na te tekenen en pas daarna ging men over tot het afbeelden van echte voorwerpen. Binnen die volgorde was het natekenen van rechte en gebogen lijnen, zoals spiralen, het fundament voor al het overige.
 
 
         
            Picasso, schetsen van duiven en stierengevecht, 1892, 11 jaar oud
 
 
Rond zijn 8ste jaar begint Picasso te tekenen onder leiding van zijn vader. Hij schilderde op die leeftijd zijn eerste schilderij 'De kleine picador'.
 
 
        
        Picasso, schilderij van een maison de campagne, 1893, 12 jaar oud
 
 
Over zijn talenten heeft Picasso zich eens uitgelaten in een gesprek met de fotograaf Brassaï, dat ging over het tekentalent van de jeugdige Etienne Didier. Picasso zei daarin het volgende:
 
".... Het joch dat u laatst heeft meegebracht is buitengewoon ..... Ik heb zelden op die leeftijd, zo'n felheid, zo'n vaardigheid, zo'n schilderstalent gezien ...... Ik was diep onder de indruk ... Maar hoe verbazingwekkend die tekeningen ook mogen zijn, je kunt niet zeggen dat hij dat talent voorgoed bezit ... Wat men aanziet voor een vroegtijdig talent is het talent van de kindertijd ... Op een bepaalde leeftijd verdwijnt dat spoorloos. Het zou kunnen dat dit kind ooit een echte schilder wordt. Maar dan zal hij weer helemaal opnieuw moeten beginnen ........ Ik heb dat talent bijvoorbeeld niet gehad ... Mijn allereerste tekeningen zouden nooit meegedaan kunnen hebben aan een expositie van kindertekeningen ... De kinderlijke onhandigheid en naïviteit
ontbraken bijna volledig ... Ik was al heel vroeg het stadium van die wonderlijke visie voorbij ... Toen ik zo oud was als dat jochie maakte ik academische tekeningen ... Ik schrik als ik zie hoe nauwgezet en precies die zijn ... Mijn vader was tekenleraar en hij heeft me waarschijnlijk zo vroeg in die richting gestuurd ...."
 
uit: Brassaï, Gesprekken met Picasso, blz. 110-111, uitgeverij De Arbeiderspers
 
 
 
 
 
           
           Picasso, bladzijden uit een dagboek, 28 oktober 1894, 13 jaar oud
 
 
De eigen tekeningen waar Picasso op doelde, zijn te zien in het Picassomuseum in Barcelona.
 
 
La Coruna
 
In 1891 verhuist de familie Ruiz naar La Coruna in het noordwesten van Spanje, waar Picasso's vader docent werd aan de kunstschool La Guarda. In september 1892 werd Picasso, 11 jaar oud, toegelaten tot de kunstschool waar zijn vader lesgaf.
 
 
         
                   een torso                        een voet                             een linkerarm
Picasso's tekeningen naar gipsmodellen, academie van La Coruna, 1894, 13 jaar oud
 
 
Hij doorliep hier tot 1895 de klas voor ornamenttekenen, en daarna de figuurstudieklas en tenslotte de drie klassen voor het kopiëren naar gipsmodellen en het schilderen naar de natuur. Hier ligt de basis voor de tekenvaardigheid van Picasso. Zijn leven lang heeft hij die vaardigheid steeds opnieuw gebruikt. De tekening vormt altijd het begin van welke techniek dan ook, of het nu een olieverfschilderij is, een grafiek, sculptuur of keramiek.
 
 
             
            Het meisje met de blote voeten                           Man met pet
                                 Picasso's schilderijen uit 1895, 14 jaar oud
 
 
Barcelona
 
In 1895 wordt Picasso's vader benoemd als docent aan de kunstacademie 'La Lonja' in Barcelona. Picasso, 14 jaar oud, wordt toegelaten tot deze kunstacademie. Hij slaat de eerste klassen over. Maar ook hier wordt weer naar gipsmodellen en naar model getekend. Hij doorliep deze academische manier van tekenen voor een tweede maal. Hij leerde er wel heel goed mee tekenen, uitgaande van een basisraster van een paar geometrisch gestileerde vormen, verder uitgewerkt in een omtrekslijn, om het vervolgens met licht/donker ruimtelijk uit te werken.
 
 
        
              een zelfportret  uit 1896                 zelfportret als 18e eeuws edelman, 1897
 
 
Opvallend is de hoeveelheid studies van menselijke hoofden, van alle leeftijden, geslacht en sociale laag, en de manier waarop ze zijn geschilderd. Brede penseelstreken in monochrome tinten, aardbruine en okergele tinten en weinig kleuraccenten modelleren de gezichten met licht/donker. Kleur wordt gebruikt om de vormen van de figuur of het portret te versterken, kleur was daardoor altijd verbonden met vorm.
 
Op deze academie werd je aangemoedigd om voortdurend studies te maken. Je was verplicht altijd een schetsboek bij je te hebben, waarin je op elk moment opvallende motieven kon tekenen. 
 
Picasso schilderde in deze beginjaren zijn vader, zijn moeder, landschappen, en genrestukken. In 1896, 15 jaar oud, betrekt Picasso zijn eerste atelier, samen met zijn vriend Manuel Pallarés uit Horta de San Juan.
 
                            
Picasso                 Wetenschap en naastenliefde       olieverf, 197x249, begin 1897
 
 
Madrid
 
In de winter van 1897/1898, 16 jaar oud, stuurde zijn vader hem naar de koninklijke academie in Madrid. Al na een paar maanden bleek dat een vergissing te zijn. De lessen bij Moreno Carbonero vond Picasso teleurstellend. Hij leerde er niets nieuws. Hij bleef dan ook weg en ging zich toeleggen op het kopiëren van de grote meesters in het Prado.
 
 
  
      portret van Filips IV, Madrid, 1897                portret in de stijl van El Greco, 1899
resultaten van zijn studie van de oude meesters in het museum  het Prado in Madrid
 
 
Horta de Ebro
 
In de winter van 1897/1898 wordt Picasso ziek. In het voorjaar gaat hij naar Horta de San Juan, naar zijn vriend Manuel Pallarés. Hier zal Picasso 9 maanden blijven en tekenen en schilderen naar allerlei onderwerpen. Over deze periode heeft Picasso gezegd: "Alles wat ik weet heb ik geleerd in Horta de Ebro, alle thema's in mijn werk heb ik daar ontwikkeld."
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Makrokosmische bijzonderheden
 
Als we bovenstaande ontwikkeling van Picasso vergelijken met de makrokosmische aspekten, dan zien we interessante gegevens in zowel geboortehoroskoop  als in de prenatale ontwikkeling.
 
 
Geboortehoroskoop
 
Hieronder zien we de geboortehoroskoop van Pablo Picasso, geboren op 25 oktober 1881, om 21:30 uur in Málaga, Spanje.
 
 
     
 
 
Mars op de Ascendant
 
Voor de eerste periode in de schilderkunstige ontwikkeling van Picasso is Mars op de Ascendant van groot belang. Dit aspekt maakt iemand tot een geboren tekenaar. We zien dan ook de vaardige hand in alles wat hij tekent, en al op heel jonge leeftijd.
 
Zon in het vijfde huis
 
Met een Zon in het vijfde huis geeft dat mogelijkheden in een scheppend beroep, als kunstenaar, tekenaar, graficus, schilder.
 
Deze horoskoop wordt verder uitgelegd. 
 
 
Prenatale ontwikkeling en progressies
 
Het onderstaande overzicht laat de planeetaspekten zien tijdens de prenatale ontwikkeling (links) en de progressies (rechts) bij Picasso.
 
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 zgn. "Maan"maanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.
Eén "Maan"maand (een maanomloop = 27 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop.
De overeenkomstige jaren staan aangegeven (midden).
 
In de progressies staat elke dag na de geboorte voor één jaar. De data en leeftijd staan rechts genoteerd.
 
 
 
 
Bovenstaand overzicht laat zien dat in de vroege jeugd van Picasso een aantal planeetaspekten betekenisvol zijn.
 
 
Venus conjunct Saturnus en Venus conjunct Neptunus
 
In de prenatale ontwikkeling is dat een Venus conjunct Saturnus, voor de periode 1889,1890 als Picasso 8 jaar oud is en gaat tekenen. Gevolgd door een Venus conjunct Neptunus, voor de periode 1894/1895 als hij voor het eerst naar de academie gaat in La Coruna.
Venus én Saturnus én Neptunus zijn planeten die ook later in zijn schilderkunstige ontwikkeling belangrijk zijn.
 
Venus conjunct Saturnus hebben we meerdere malen aangetroffen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs, die in het tekenen en schilderen altijd naar de waarneming werkten, en de voorstellingen heel nauwkeurig uitwerkten. Het accent lag daarin altijd op de vorm.
 
 
Maan conjunct Saturnus/Neptunus/Jupiter/Pluto
 
In de progressies zien we een progressieve Maan die loopt over zijn Saturnus/Neptunus/Jupiter/Pluto in het teken Stier in zijn geboortehoroskoop.
Het teken Stier is een belangrijk teken als het gaat om beeldende kunst. Het is het schilderteken bij uitstek. We vinden het dan ook terug bij heel veel kunstenaars. Dit gegeven, planeten in het teken Stier, hebben we uitgebreid beschreven met veel voorbeelden, op 'astroarts.punt.nl'.
Deze progressie staat voor het jaar 1892/1893, de jaren waarin Picasso zijn vaardigheden verder heeft uitgebreid, van tekeningen naar schilderijen.
 
Deze conjunctie komt elke 27 jaar terug in de progressies. We hebben het in bovenstaand overzicht opgenomen.
De progressieve Maan maakt voortdurend aspekten met de planeten in de geboortehoroskoop. De veelheid aan aspekten zou het overzicht minder duidelijk maken.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl